ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN TẬP THỂ: Download đơn xin gia nhập 


ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN CÁ NHÂN: Download đơn xin gia nhập 


Bài viết khác
Giới thiệu chung về HTT
Điều lệ Hội TT
Ban chấp hành Hội
Trang chủ Giới thiệu Tin tức sự kiện Truyền thông xã hội Tin hội viên Đào tạo truyền thông Tài nguyên ngành Thư viện ảnh Liên hệ English
HỘI TRUYỀN THÔNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Địa chỉ: Số 32 Hào Nam - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (+84) 04.35123194 Email: info@hanica.org