Ứng dụng hệ thống chứng thực số phát triển Chính phủ điện tử ở Việt Nam
2012-11-20
Hoạt động điều hành tác nghiệp của Chính phủ điện tử đòi hỏi cao đối với việc: đảm bảo tính xác thực, xác thực định danh đối tượng và bảo mật. Hệ thống chứng thực số đóng góp quan trọng đáp ứng đòi hỏi cao này.

Hoạt động điều hành tác nghiệp của Chính phủ điện tử đòi hỏi cao đối với việc: đảm bảo tính xác thực, xác thực định danh đối tượng và bảo mật. Hệ thống chứng thực số đóng góp quan trọng đáp ứng đòi hỏi cao này.

Đảm bảo tính xác thực, chính xác cho các thông tin công bố trên Trang thông tin điện tử/ Cổng thông tin điện tử là yêu cầu đầu tiên với mọi hoạt động quản lý, vận hành. Yêu cầu này cũng bao gồm cả việc chống chối bỏ các văn bản, tài liệu điện tử, dữ liệu lưu chuyển giữa các cơ quan nhà nước. Khi đó, việc yêu cầu xác thực định danh đối tượng (người dùng, thiết bị, phần mềm) tham gia giao dịch trao đổi thông tin trên mạng giữa các cơ quan nhà nước là vô cùng cần thiết. Điều này vừa giúp ngăn ngừa những nguy cơ (bên trong và bên ngoài) đối với yêu cầu bảo mật thông tin, đồng thời giúp truy vấn và khắc phục khi sự cố xảy ra. Yêu cầu bảo mật đối với các tài liệu được thực hiện thông qua mã hóa nội dung, thiết lập các kênh truyền dữ liệu mật cho phép người dùng trao đổi dữ liệu, truyền dữ liệu, làm việc từ xa (HTTPS, VPN).

Một trong những ứng dụng quan trọng của hệ thống chứng thực số trong Chính phủ điện tử là hỗ trợ thanh toán trực tuyến, thực hiện cho triển khai dịch vụ công mức 4, góp phần gia tăng tính đầy đủ của các dịch vụ công – một trong những đặc trưng của Chính phủ điện tử. Để tăng cường các ứng dụng hệ thống chứng thực số, các sản phẩm ứng dụng chứng thực số đã được giới thiệu: Bộ GCA-01 ký số, bảo mật các tài liệu điện tử (Word, PDF, email…); Bộ PKI-Toolkit trợ giúp các cơ quan, đơn vị tự tích hợp chữ ký số, chứng thư số vào các ứng dụng chuyên ngành của mình; Bộ phần mềm ký Web trợ giúp tích hợp chữ ký số vào các ứng dụng Web-based của các cơ quan thuộc hệ thống chính trị.

Theo kinh nghiệm được chia sẻ từ Trung tâm Chứng thực điện tử chuyên dùng Chính phủ, việc triển khai chứng thực số cần xác định mục tiêu ứng dụng chữ ký số và bảo mật trong điều hành tác nghiệp của các cơ quan nhà nước ở các khâu: văn bản nào cần áp dụng, thông tin nào cần áp dụng. Triển khai chứng thực số phải bắt đầu từ vai trò, trách nhiệm của các cấp lãnh đạo, thông qua các hoạt động nâng cao nhận thức và đào tạo./.

Theo ict-hanoi.gov.vn

Tin liên quan

Trang chủ Giới thiệu Tin tức sự kiện Truyền thông xã hội Tin hội viên Đào tạo truyền thông Tài nguyên ngành Thư viện ảnh Liên hệ English
HỘI TRUYỀN THÔNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Địa chỉ: Số 32 Hào Nam - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (+84) 04.35123194 Email: info@hanica.org