Thị xã Bắc Kạn đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào hoạt động trong cơ quan nhà nước
2013-04-02
Trong những năm qua, việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của các cơ quan nhà nước của thị xã Bắc Kạn đã có bước phát triển tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả trong quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
Trong những năm qua, việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của các cơ quan nhà nước của thị xã Bắc Kạn đã có bước phát triển tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả trong quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Thị xã Bắc Kạn xác định đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước là yêu cầu cấp thiết trong giai đoạn hiện nay, đồng thời nâng cao hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành và phục vụ nhân dân, qua đó tạo sự ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, trong những năm qua, thị xã Bắc Kạn đã tập trung chỉ đạo, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật nhằm thúc đẩy việc ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước và phát triển CNTT trên địa bàn. Thị xã đã đầu tư và triển khai các giải pháp phát triển hạ tầng, nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT, tăng cường nguồn nhân lực CNTT trong các cơ quan nhà nước.

Thị xã đã đầu tư xây dựng hạ tầng CNTT, trong đó: Hạ tầng máy chủ, máy trạm tại UBND thị xã đã được trang bị đủ, đáp ứng được yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin hiện nay; 100% cơ quan nhà nước của thị xã được nối mạng TSLCD và kết nối Internet. Các cơ quan nhà nước sử dụng rộng rãi các phần mềm ứng dụng dùng chung và phần mềm chuyên ngành. Thị xã đã triển khai phần mềm dùng chung, gồm: Chương quản lý văn bản và hồ sơ công việc; hệ thống thông tin tổng hợp kinh tế - xã hội; xây dựng trang thông tin điện tử phục vụ điều hành. Hiện nay, 100% cán bộ, công chức được cung cấp hộp thư điện tử, trong đó trên 60% cán bộ công chức sử dụng thành thạo thư điện tử, 40% cán bộ công chức thường xuyên sử dụng thư điện tử trong công việc. Bên cạnh đó, thị xã đã thực hiện các bước triển khai ứng dụng CNTT vào công tác giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình “một cửa”; thực hiện tin học hoá thống kê 1.301 thủ tục theo Đề án 30 của Chính phủ, góp phần tạo tác phong làm việc khoa học, hiện đại, nhanh chóng hơn cho cán bộ trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

Những kết quả đạt được về ứng dụng và phát triển CNTT trong thời qua đã tạo sự chuyển biến đáng kể về nhận thức, phương pháp làm việc của cán bộ, công chức toàn thị xã; thúc đẩy cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong cơ quan nhà nước.

Tuy nhiên, việc ứng dụng và phát triển CNTT trong quản lý, điều hành của chính quyền thị xã vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập như: Hạ tầng máy chủ, máy trạm tại UBND thị xã đã được trang bị đủ nhưng phần lớn thiết bị mua sắm từ năm 2003 nên khi triển khai các ứng dụng mới thì cấu hình chỉ đáp ứng 80%; lực lượng cán bộ chuyên trách CNTT còn hạn chế về số lượng và năng lực chuyên môn; ứng dụng CNTT để phục vụ người dân và doanh nghiệp vẫn còn chậm so với yêu cầu đặt ra, hầu hết các cơ quan, đơn vị chưa có cán bộ chuyên trách về CNTT; hiệu quả sử dụng các hệ thống quản lý và điều hành qua mạng còn nhiều bất cập, mới chỉ sử dụng trong mạng nội bộ mà chưa liên thông giữa các cơ quan; tỷ lệ cán bộ, công chức sử dụng thư điện tử chưa cao; các dịch vụ công trực tuyến chưa triển khai triệt để, chưa thu hút được sự quan tâm của người dân và doanh nghiệp; chưa có sự kết hợp chặt chẽ giữa ứng dụng CNTT với cải cách thủ tục hành chính...

Với quan điểm chỉ đạo phát triển và ứng dụng CNTT phải phục vụ tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội, phát triển kinh tế tri thức và xã hội thông tin, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá của địa phương, trong thời gian tiếp theo, thị xã Bắc Kạn xác định ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn thị xã là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần đẩy mạnh, trong đó, thị xã sẽ tập trung: Đầu tư nâng cấp hệ thống máy tính của các cơ quan nhà nước, phấn đấu trong năm 2013 xây dựng mới hệ thống mạng LAN của thị xã, kết nối Internet cho 100% các cơ quan đơn vị theo tiêu chuẩn thống nhất; 50% các văn bản, tài liệu được trao đổi qua mạng; đảm bảo 100% cơ quan, đơn vị ứng dụng CNTT trong quản lý tài chính, kế toán; bảo đảm các thông tin chỉ đạo điều hành của các cấp lãnh đạo thị xã được đưa lên Cổng thông tin điện tử của thị xã; ban hành các văn bản quản lý nhà nước nhằm hoàn thiện môi trường pháp lý, thúc đẩy phát triển ứng dụng CNTT…

Cùng với đó, thị xã cũng sẽ đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp, phục vụ đời sống xã hội với mục tiêu: Đảm bảo Cổng thông tin điện tử thị xã hoạt động có hiệu quả, có đầy đủ thông tin theo quy định và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 2, nâng cấp một số dịch vụ công trực tuyến lên mức 3 phục vụ người dân và doanh nghiệp; xây dựng, hoàn thiện các hệ thống thông tin chuyên ngành thiết yếu, phục vụ cung cấp dịch vụ cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn thị xã; hoàn thiện, triển khai và nâng cấp cơ sở dữ liệu và các hệ thống thông tin quản lý các ngành phục vụ người dân và doanh nghiệp; 100% trường THPT, THCS có phòng máy tính kết nối Internet và chương trình giảng dạy tin học; ứng dụng CNTT trong công tác quản lý khám, chữa bệnh tại các bệnh viện trên địa bàn thị xã; tập huấn kỹ năng sử dụng truy cập Internet cho nông dân phục vụ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn thị xã Bắc Kạn./.

 Theo backan.gov.vn

Tin liên quan

Trang chủ Giới thiệu Tin tức sự kiện Truyền thông xã hội Tin hội viên Đào tạo truyền thông Tài nguyên ngành Thư viện ảnh Liên hệ English
HỘI TRUYỀN THÔNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Địa chỉ: Số 32 Hào Nam - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (+84) 04.35123194 Email: info@hanica.org
suncity oxbet bk8 s666 11bet zbet lode88 12bet nbet hb88 kubet77 fcb8 k8 mig8 top88 sbobet vnloto onebox63 vwin bet69 zowin win2888 sun hotlive bet168 ibet888 33win bong99 kubet w88 bong88 m88 vn88 xoso66 vobo88 binh88 jdb666 corona888 kimlong90 hb88g pua88 dd7 8xbet