Ứng dụng CNTT trong quản lý dữ liệu hạ tầng GTVT
2013-02-28
Bộ trưởng Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 408/QĐ-BGTVT về việc thành lập Tiểu ban Chỉ đạo Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng phòng họp trực tuyến, điều hành trực tuyến bằng hình ảnh và quản lý cơ sở dữ liệu hạ tầng GTVT.
 Bộ trưởng Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 408/QĐ-BGTVT về việc thành lập Tiểu ban Chỉ đạo Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng phòng họp trực tuyến, điều hành trực tuyến bằng hình ảnh và quản lý cơ sở dữ liệu hạ tầng GTVT.

Quyết định chỉ rõ nhiệm vụ của Tiểu ban chỉ đạo là chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ phối hợp với Viettel triển khai một số nội dung trong việc ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng hệ thống phòng họp trực tuyến, hệ thống điều hành trực tuyến bằng hình ảnh (theo chỉ đạo của Bộ trưởng đối với từng giai đoạn) và quản lý cơ sở dữ liệu hạ tầng GTVT; Tổng hợp báo cáo Bộ trưởng thực hiện nhiệm vụ của Tiểu ban; Các thành viên Tiểu ban Chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên và tổ Kỹ thuật giúp việc do Trưởng Tiểu ban phân công. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Tổ kỹ thuật giúp việc do Tổ trưởng phân công.

Bộ trưởng cũng giao nhiệm vụ Trưởng tiểu ban cho Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường, Phó Trưởng tiểu ban Thường trực là đ/c Chánh Văn phòng Bộ GTVT...

Theo giaothongvantai.com.vn

Tin liên quan

Trang chủ Giới thiệu Tin tức sự kiện Truyền thông xã hội Tin hội viên Đào tạo truyền thông Tài nguyên ngành Thư viện ảnh Liên hệ English
HỘI TRUYỀN THÔNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Địa chỉ: Số 32 Hào Nam - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (+84) 04.35123194 Email: info@hanica.org